Ordforklaring

CMS/Publiseringssystem
Fotografi
Grafisk design
SMO/SEO Søkemotoroptimalisering
Webdesign
Wordpress

 

CMS/Publiseringssystem

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:
«Et publiseringssystem er et informasjonssystem for lagring, håndtering og organisering av innhold, og for publisering av innholdet på internett. Innholdet kan være av ulike typer. Det er fleksibelt og utvidbart, og kan komme fra eller skapes i ulike kilder, men kan i en eller annen form samhandles med i publiseringssystemet. Et kjent publiseringssystem/innholdshåndteringssystem er WordPress.[1] På engelsk kalles et slikt system «Content Management System» (CMS; «innholdsforvaltningssystem»).[2] Publiseringssystemer har eksistert siden slutten av 1990-tallet og danner ofte kjernen i ulike typer nettsteder som sosiale nettverk, nettbutikker, nettaviser og blogger

 

Fotografi

Man behøver ikke betale mye for et godt bilde til å representere en tjeneste eller et produkt. Fotografiet kan heve eller senke verdien av mediet det er satt inn i. Et dårlig fotografi, eller umake fotografier trekker ned helhetsinntrykket. For oss er det viktig å velge bilder som presenterer seg godt, og som fremhever produktet eller tjenesten det representerer. Mange velger å fotografere selv til bruk på nettsider og annet. Ja, det har blitt mye enklere å fotografere etter at digitalfotografering ble mulig.
Men fotoamatøren ser ikke forstyrrende detaljer, farger eller uskarphet som reduserer verdien til bruk i nettsider osv. De ser et fint bilde, kanskje det fineste de har tatt noen gang. Og det er all grunn til å være fornøyd med. Men det betyr ikke at bildet er egnet til profesjonelt bruk.
Et profesjonelt bilde appellerer til mennesker som ikke kjenner stedet, personene eller tankene bak fotografiet. Samspillet med designet på nettsiden/publikasjonen, fargene, formene, presentasjonen og inntrykket er det viktigste. Bildet skal fange oppmerksomhet og gi nysgjerrighet til å ville se mer.
Gode, relevante fotografier hever standarden på nettsiden eller publikasjonen.

 

Grafisk design

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:
«Grafisk design eller grafisk formgivning er kunsten å arrangere bilder og tekst for å kommunisere et budskap, og skape forståelse for budskapet. Dette kan utføres på alle medier, som trykksaker, web og andre digitale medier, film og animasjon, produkter og produktemballasje, skilt, logoer, brosjyrer, reklame, bøker o.l. Praktisering av grafisk design kan spores tilbake til opprinnelsen av det skrevne ord, men det var først i begynnelsen av 1800-tallet at det ble ansett som et eget fag.»

 

SMO/SEO Søkemotoroptimalisering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:
Søkemotoroptimalisering er å benytte metoder som fører til at en eller flere nettsider oppnår bedre synlighet eller «ranking» på søkemotorenes resultatsider. Nettsider er ikke lette å finne ut av for en søkemotor. For at sider skal bli tilgjengelige må de kunne finnes av søkemotoren, de må ha en slik struktur at søkemotoren klarer å tolke dem, motoren må kunne mellomlagre resultatet slik at det kan presenteres for brukeren og brukeren av søkemotoren må kunne forstå hva siden formidler etter at søkemotoren har lagd sitt resultat.

 

Webdesign

Produksjon og design av nettsider. Vi legger vekt på et gjennomført design som er lett lesbart på alle plattformer. Nå som mer enn 60% av brukerne bruker mobiltelefonen som nettleser, er det ekstra viktig å få det til å fungere godt på mobil. Tekst og bilder skal være godt synlig og lett leselig. Hvis siden har mye innhold, er det essensielt å få til en oversiktlig forside og meny, slik at brukerne ønsker å bli på siden. Vi bruker primært WordPress, som er et publiseringssystem, også kalt CMS.

WordPress

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:
«WordPress er et publiseringssystem for nettsteder (også kalt innholdsstyringssystem (engelsk content management system)) skrevet i PHP med MySQL som databasesystem for lagring av innhold. WordPress brukes for å administrere innhold som oppdateres ofte, spesielt blogger. Den er distribuert under GNU General Public License og er fritt tilgjengelig.

WordPress er i følge W3Techs verdens mest brukte publiseringssystem med en markedsandel på 59,6%.[2] Noen store aktører i Norge som bruker WordPress er Brønnøysundregistrene, Grieg-gruppen, Norad og Glasmagasinet»

 

 

Share this:

Facebook Twitter Google Plus