Imago design

Røyken Næringshage,
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Tlf: +47  99 707 410
E-post: ImagoDesign

 

Oftest er det godt med parkeringsplasser ved Næringshagen. Hvis det skulle være fullt, kjør ned bakken mot brannstasjonen. Der er det fler parkeringsplasser.